Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

1.     1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod eshop.plastickachirurgie.info provozuje firma Plasticare s.r.o., se sídlem Havlíčkova 475, 538 21 Slatiňany, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28454.

Nejsou - li obchodní podmínky upraveny následujícím textem, řídí se zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

2.      2. Zpracování a užití osobních údajů

S osobními údaji poskytnutými kupujícím v rámci objednávky bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

 

3.      3. Objednání, podmínky dodání a platba zboží

Objednání zboží probíhá dle katalogu mailem a bude potvrzeno prodávajícím. Dodací lhůta při placení převodem začíná připsáním částky na účet prodávajícího. V případě úhrady dobírkou začíná dodací lhůta potvrzujícím mailem odeslaným prodávajícím.  Dodání je považováno za ukončené převzetím zboží kupujícím, či uložením zboží na dodací poště. Dodací lhůta je 10 pracovních dnů, přičemž do ní nejsou zavzaty prodlevy způsobené poštou.

Úhrada je možná buď platbou na účet nebo formou dobírky.

Zboží je zasíláno Českou poštou na adresu nebo na dodací poštu.

   

4.      4. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámit  případné zjištěné vady prodávajícímu buď e-mailem nebo písemně na adresu. Ve zprávě kupující uvede jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

 

 Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal, nebo předložil veškeré doklady, které byly předány se zbožím v rámci objednávky daného zboží – účtenka, faktura, dodací list, apod. Kupující oznámí, kam chce zasílat informace o průběhu reklamace.

Kupující může požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz za zboží. Nebude vráceno poštovné. V případě vracení peněz kupující zašle číslo účtu, kam má být částka vrácena.

Prodávající bez zbytečné prodlevy po obdržení reklamace bude informovat kupujícího o průběhu vyřizování.
Za důvod reklamace nelze považovat závady vzniklé neodborným nebo nešetrným používáním výrobku, stejně jako projevy nesnášení látek obsažených ve zboží a alergie. V případě nevhodně zvolené velikosti lze provést pouze výměnu zboží.

Zboží je třeba vrátit neporušené, v originálním neporušeném obalu a zabalené. 

Zásilku je třeba vrátit do 14 dnů od obdržení zboží. Zboží vrácené dobírkou nebude prodávajícím převzato.


 

5.      5. Závěrečná ustanovení

Tato služba se poskytuje pouze na území České republiky

Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

Plasticare s.r.o.
+420 774 200 514

plasticare.remes@gmail.com

 

Plastická chirurgie Plasticare